Кращі навчальні заклади регіонів України

 

Рейтинг кращих ВНЗ України по регіонах.

У рейтингу кращих ВНЗ західного регіону України зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ), в південному регіоні Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ), в північному Сумський державний університет (СумДУ), в східному Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, ну а в центральному регіоні найкраще місце зайняв Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кращі вузи західного регіону України

Название учебного заведения

Место

ТОП-200 

WB

Scopus

Итого

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)

1

9

5

4

18

Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)

2

5

8

10

23

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ)

3

24

12

3

39

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)

4

42

19

11

72

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ)

5

48

21

12

81

Ужгородський національний університет (УжНУ)

6

36

29

16

81

Тернопільський національний економічний університет (ТНЕУ)

7

39

10

60

109

Хмельницький національний університет (ХНУ)

8

46

49

31

126

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

9

32

14

86

132

Буковинський державний медичний університет (БДМУ)

10

52

34

47

133

Кращі вузи південного регіону України

Название учебного заведения

Место

ТОП-200

WB

Scopus

Итого

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ)

1

17

6

5

28

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ)

2

31

32

29

92

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ)

3

47

43

40

130

Запорізький національний університет (ЗНУ)

4

81

13

69

163

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (ПНПУ)

5

56

109

36

201

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)

6

38

93

74

205

Національний університет "Одеська юридична академія"

7

40

57

135

232

Херсонський державний університет (ХДУ)

8

92

68

73

233

Одеський національний медичний університет (ОНМедУ)

9

45

163

34

242

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК)

10

126

76

50

252

Кращі вузи північного регіону України

Название учебного заведения

Место

ТОП-200 

WB

Scopus

Итого

Сумський державний університет (СумДУ)

1

11

3

13

27

Чернігівський національний технологічний університет

2

121

54

42

217

Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ)

3

120

70

59

249

Сумський національний аграрний університет (СНАУ)

4

130

72

65

267

Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)

5

125

66

80

271

Житомирський національний агроекологічний університет

6

147

122

137

406

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко (СумДПУ)

7

174

116

137

427

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

8

178

120

137

435

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченко (ЧНПУ)

9

155

166

137

458

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (НПУ)

10

181

197

137

515

Кращі вузи східного регіону України

Название учебного заведения

Место

ТОП-200

WB

Scopus

Итого

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

1

3

4

2

9

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ)

2

4

7

9

20

Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

3

13

17

20

50

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

4

22

26

18

66

Донецкий национальный технический университет

5

25

25

23

73

Національний фармацевтичний університет (НФаУ)

6

21

56

52

129

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

7

85

41

7

133

Донбасская государственная машиностроительная академия

8

71

60

28

159

Харківський національний медичний університет (ХНМУ)

9

35

106

26

167

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

10

58

50

76

184

Кращі вузи центрального регіону України

Название учебного заведения

Место

ТОП-200

WB

Scopus

Итого

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

1

14

23

8

45

Донецький національний університет імені Василя Стуса

2

27

31

17

75

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)

3

23

18

54

95

Національна металургійна академія України (НметАУ)

4

15

46

38

99

Національний ТУ «Дніпровська політехніка», Національний гірничий університет (НГУ)

5

6

20

84

110

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)

6

109

22

24

155

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ)

7

55

53

48

156

Дніпропетровська державна медична академія (ДДМА)

8

53

100

21

174

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ)

9

65

61

68

194

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ)

10

79

51

77

207

 

Рейтинг ВНЗ України

  • За алфавітом
  • По даті