Оберіть мову:

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва (ВІКОП)

Емблема:
Оценіть ВНЗ
(5 голосів)
Область: Вінницька область
Рік заснування: 2004
Форма власності: Приватна
Акредитація: III рівень
Форма навчання: очна (денна), заочна
Рівень кваліфікації: бакалавр
Адреса: просп. Космонавтів, 7, м. Вінниця
Телефон: 0432) 46-50-02
Сайт: http://vikop.org.ua/
Наявність безкоштовного навчання: так
Наявність платного навчання: так
Наявність військової кафедри: ні
Наявність гуртожитоку: ні
Післядипломна освіта: ні
Аспірантура: ні
Підготовче відділення: так
Студентів: 500
Викладачів: 50


Напрямок навчання: Промисловість, Економіка

 


Інформація о ВНЗ


 


Детальніше про ВНЗ


Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» (ПВНЗ ВІКОП) є вищим навчальним закладом освіти, який проводить освітню діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» за 5 спеціальностями на денній та заочній  формі навчання для торгівлі, фінансових установ і банків, податкових органів, контрольно-ревізійних управлінь, підприємств легкої промисловості.

Згідно з ліцензією на надання освітніх послуг ВІКОП здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів  «бакалавр», «спеціаліст»:
- 7.05160201 «Конструювання та технології швейних виробів»;
- 7.03050803 «Оподаткування»;
- 6.030508 «Фінанси і кредит»;
- 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»;
- 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості».

У ПВНЗ ВІКОП, відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей, створено 3 кафедри:
«Технології та конструювання швейних виробів»;
«Фундаментальних та гуманітарних дисциплін»; 
«Фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва».

У структурі ПВНЗ ВІКОП є підрозділ «Коледж конструювання одягу» І-ІІ рівнів акредитації (без права юридичної особи), створений у 1999 році.  Коледж здійснює освітню діяльність із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» та має право надавати освітні послуги для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Коледжу видана ліцензія на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напряму підготовки 0918 «Легка промисловість» за спеціальністю 6.091800 «Швейні вироби»  з ліцензованим обсягом прийому 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу  з Київським національним університетом технологій та дизайну та Національним університетом державної податкової служби м. Ірпінь. Зміст і терміни навчання в інституті визначено освітньо-професійною програмою зі спеціальності, навчальним планом і навчальними програмами.


Факультети і спеціальності 

вгору ↑


Кафедри:

Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)

Кафедра технології та конструювання швейних виробів (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів здійснюється за денною і заочною формами навчання.   Кафедра технології та конструювання швейних виробів  (кафедра ТКШВ) є випускною кафедрою, яка готує молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості.

Кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін (ФГД)

Кафедра фундаментальних та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів за всіма спеціальностями ВІКОПу. Основні дисципліни, викладання яких здійснюється кафедрою ФГД: вища та прикладна математика, фізика, хімія, прикладна механіка, історія України, філософія, політологія, українська та іноземні мови, охорона праці, фізичне виховання.

Кафедра фінансів, оподаткування та торговельного підприємництва(ФОТП)

Кафедра фінансів та оподаткування забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів.  Завідувач кафедри:Чорна Людмила Олександрівна, доктор економічних наук, професор. На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси і кредит».


Абітурієнтам

вгору ↑


Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел: (0432) 51-11-69, (0432) 46-69-83.

Перелік документів, які можуть знадобитися під час вступу до вузу

 • заяву на ім'я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат (и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний перелік всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел: (0432) 51-11-69, (0432) 46-69-83.


Показати на мапі

вгору ↑


Прочитано 3775 разів

Рекомендуємо

Рейтинг ВНЗ України

 • Кращі медичні вузи України +

  медик   В описі представлений рейтинг кращих медичних ВНЗ України. Детальніше
 • Кращі педагогічні вузи України +

  педагог   В описі представлений рейтинг кращих педагогічних ВНЗ України. Детальніше
 • Рейтинг вступників до ВНЗ - зарахованих на бюджет +

  студенты   В описі представлений рейтинг вузів в номінації за кількістю абітурієнтів зарахованих на бюджет. Детальніше
 • Рейтинг вступників до ВНЗ - зарахованих на контракт +

  студенты   В описі представлений рейтинг вузів в номінації за кількістю абітурієнтів зарахованих на контракт. Детальніше
 • Рейтинг вступників, зарахованих в приватні ВНЗ +

  студенты   В описі представлений рейтинг вузів за кількістю абітурієнтів зарахованих в приватні ВНЗ. Детальніше
 • Кращі навчальні заклади регіонів України +

  рейтинг вузов   Рейтинг кращих ВНЗ України по регіонах. Детальніше
 • ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів +

  топ 100 вузов   Рейтинг Вузів України: ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів Детальніше
 • 1