Оберіть мову:

Сумський державний університет (СумДУ)

Емблема:
Оценіть ВНЗ
(0 голосів)
Область: Сумська область
Рік заснування: 1948
Форма власності: Державна
Акредитація: IV рівень
Форма навчання: очна (денна), заочна
Рівень кваліфікації: бакалавр, магістр
Адреса: вул. Римського-Корсакова, 2, м.Суми, 40007
Телефон: +38(0542) 687-774, +38(050) 052-70-10
Сайт: https://sumdu.edu.ua
Наявність безкоштовного навчання: так
Наявність платного навчання: так
Наявність військової кафедри: так
Наявність гуртожитоку: так
Післядипломна освіта: так
Аспірантура: так
Підготовче відділення: так
Студентів: 14000
Викладачів: 790


Напрямок навчання: Біологія та екологія, Журналістика, Інформаційна сфера, Маркетинг, Математика і статистика, Медицина, Менеджмент, Промисловість, Соціальна робота, Економіка, Електроніка та комунікації, Енергетика, Політика, Право, Психологія, Філологія, Спорт

 


Інформація о ВНЗ


 


Детальніше про ВНЗ


В університеті навчається більше 14 тисяч осіб за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 51 спеціальністю з 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1600 іноземних студентів із майже 50 країн світу.

Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких університетів світу від Шанхайського рейтингу та до авторитетного каталогу кращих університетів світу від рейтингу Times Higher Education (THE).

За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи (3 %) провідних університетів світу та класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. За цим рейтингом СумДУ у групі лідерів серед українських вишів. Рейтинг QS також визначив університет на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають».

За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ посідає 3 місце та uniRank University Ranking – 4 місце серед ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення.

Університет є першим з українських ЗВО, що пройшов у 2014 році незалежний зовнішній аудит компанії QS та здобув найвищі оцінки (5 зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю студентів якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною спрямованістю діяльності та E-learning.

Згідно з результатами міжнародного рейтингу Round University Ranking, що складається за даними однієї з найбільших інформаційно-аналітичних компаній світу Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Сумський державний університет – на 557 позиції серед ЗВО світу та на другій серед університетів України.

Сумський державний університет має високі позиції за результатами консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в трійку кращих класичних університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна».

Сумський державний університет співпрацює з більш ніж 200 партнерами зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю та інших країн світу.

CумДУ є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Erasmus+, Horizon 2020), Програми розвитку ООН, Британської Ради, Світового банку, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів. Університет реалізує більше 200 грантів щорічно. За останні 5 років обсяг дослідницької роботи в рамках міжнародних грантових проектів збільшився у 20 разів.

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів, аспірантів, науково-педагогічного та адміністративного персоналу з перезарахуванням отриманих результатів.

В університеті працює більше 3 тисяч співробітників, серед яких члени-кореспонденти НАН України, близько 130 докторів наук, професорів, 660 кандидатів наук, доцентів, діють докторантура, аспірантура за 21 спеціальністю, спецради із захисту дисертацій.

За показниками обсягу госпдоговорів та грантів, ефективності використання бюджетних коштів СумДУ має одні з найвищих показників серед університетів України.

На базі університету діють TOEFL-центр, ресурсні та навчальні центри Microsoft, Cisco, PortaOne, Delcam, Netcracker, Siemens, SAS, MindK та інші.

Розвивається 36 видів спорту, працює біля 100 спортивних секцій, спортивні команди вищої ліги, біля 100 студентів є рекордсменами та призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України, Всесвітніх зимових та літніх універсіад.

За підсумками універсіад та чемпіонатів України СумДУ є лідером у відповідній категорії ЗВО та знаходиться на високих позиціях серед усіх закладів вищої освіти України.

У 2016 році відбулось приєднання до СумДУ Української академії банківської справи шляхом її реорганізації, а у 2018 році – Сумського державного науково-дослідного інституту мінеральних добрив та пігментів. До складу університету входять навчально-наукові інститути: медичний; фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького; бізнес-технологій «УАБС»; права; Конотопський та Шосткинський інститути; факультети: електроніки та інформаційних технологій, іноземної філології та соціальних комунікацій, технічних систем та енергоефективних технологій; Конотопський політехнічний та індустріально-педагогічний технікуми; Сумський машинобудівний і Шосткинський хіміко-технологічний коледжі, інші структурні підрозділи.

Матеріально-технічна база:

 • Навчальні приміщення: приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо), комп’ютерні лабораторії, спортивні зали
 • Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників
 • Службові приміщення
 • Бібліотека
 • Гуртожитки
 • Їдальні, буфети
 • Профілакторії, бази відпочинку
 • Медичні пункти

Факультети і спеціальності   

вгору ↑ 


 • Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
 • Навчально-науковий інститут права
 • Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
 • Медичний інститут
 • Шосткинський інститут СумДУ
 • Конотопський інститут СумДУ
 • Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
 • Факультет електроніки та інформаційних технологій
 • Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
 • Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
 • Центр професійної та післядипломної освіти

Спеціальності

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у базовому ЗВО, а також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за такими спеціальностями (спеціалізаціями (освітніми програмами)):

1.1 - Журналістика (Журналістика; Медіа-комунікації; Реклама та зв’язки з громадськістю);
- Менеджмент соціокультурної діяльності;
- Психологія;
- Соціальна робота;
1.2 - Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно);
- Історія та археологія;
2. - Право (Інтелектуальна власність; Правознавство; Менеджмент фінансово-економічної діяльності);
- Міжнародне право;
3.1 - Економіка (Економіка і бізнес; Економіка довкілля і природних ресурсів; Економіка підприємства; Економічна кібернетика);
- Маркетинг;
- Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес; Міжнародна економіка);
- Облік і оподаткування;
3.2 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність; Економіка підприємства; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
3.5 - Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та банківська справа; Фінанси і кредит; Фінанси та облік; Фінанси та страхування);
4.1 - Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Менеджмент організацій і адміністрування правоохоронна безпека; Управління інноваційною діяльністю; Управління проектами);
4.2 - Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент; Державна служба; Менеджмент організацій і адміністрування);
5.1 - Середня освіта (Фізика);
5.2 - Прикладна математика (Комп’ютерна механіка; Прикладна математика);
5.3 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології);
5.4 - Кібербезпека;
5.5 - Телекомунікації та радіотехніка;
5.6 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Комп’ютеризовані системи управління та автоматика);
6.7 - Біомедична інженерія;
6.8 - Електроніка (Електронні прилади та пристрої; Електронні системи);
6.9 - Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка; Фізична та біомедична електроніка);
7 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Електротехнічні системи електроспоживання);
8.1 - Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища);
8.2 - Технології захисту навколишнього середовища;
9.1 - Метрологія та вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація);
9.2 - Матеріалознавство (Матеріалознавство; Прикладне матеріалознавство);
9.3 - Прикладна механіка (Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);
9.4 - Галузеве машинобудування (Інструментальне виробництво; Комп`ютерна хімічна інженерія; Металорізальні верстати та системи; Обладнання нафто-та газопереробних виробництв; Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів);
- Хімія;
9.5 - Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології високомолекулярних сполук; Хімічна інженерія).
9.6 - Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки; Компресори пневмоагрегати та вакуумна техніка);
9.7 - Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент);
10.1 - Громадське здоров’я;
10.2 - Медицина (Лікувальна справа; Медико-профілактична справа);
10.3 - Педіатрія;
10.4 - Стоматологія;
10.5 - Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація);
11 - Фізична культура і спорт.


Абітурієнтам

вгору ↑


Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел:

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: 
+38(0542) 687-774, +38(050) 052-70-10
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Довузівська підготовка: тел. (054) 268-77-74.

Перелік документів, які можуть знадобитися під час вступу до вузу

 • заяву на ім'я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат (и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел: +38(0542) 687-774, +38(050) 052-70-10


Показати на мапі

вгору ↑


Прочитано 716 разів

Рекомендуємо

Рейтинг ВНЗ України

 • Кращі медичні вузи України +

  медик   Перші топ-10 місць в рейтингу кращих медичних ВНЗ України займають: Детальніше
 • Кращі педагогічні вузи України +

  педагог   Перші топ-10 місць в рейтингу кращих педагогічних ВНЗ України займають: Детальніше
 • Рейтинг: зарахованих на бюджет +

  студенты   Очолює топ рейтинг зарахованих на бюджет: Детальніше
 • Рейтинг: зарахованих на контракт +

  студенты   Очолює топ рейтинг зарахованих на контракт: Детальніше
 • Рейтинг: зарахованих в приватні вузи +

  студенты   Очолює топ рейтинг зарахованих в приватні вузи: Детальніше
 • Кращі навчальні заклади регіонів України +

  рейтинг вузов   Перші в рейтингу по регіонах кращих ВНЗ України займають: Детальніше
 • ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів +

  топ 100 вузов Рейтинг Вузів України: ТОП-100 найпопулярніших вузів серед абітурієнтів Детальніше
 • 1